Actueel

Beste opdrachtgevers, collega’s, vrienden…

Wij heffen onze studio op

… en gaan door als zelfstandigen, met ontwerpen én samenwerken.

 

Wij – Albert Hennipman en Mark Schalken – gaan per januari 2021 als zelfstandigen verder, nadat we sinds 1998 samenwerkten als de Ruimte ontwerpers vof. Hieronder lees je meer over onze bureaujaren en elders op deze site – die sinds medio 2020 niet meer wordt bijgewerkt – zie je ons vroegere werk.

Actueel werk van Mark vind je vanaf nu op www.markschalken.nl. Hij is bereikbaar op: mail@markschalken.nl
Albert is te bereiken op: alberthennipman@xs4all.nl. Zijn site gaat binnenkort online.

 

Drieëntwintig jaar

Januari 1998 begonnen wij vanuit de Springweg in Utrecht ons ontwerpbureau onder de naam Hennipman+Schalken vof. We kenden elkaar van de Design Academy Eindhoven, waar hoofddocent Anthon Beeke ons samen liet deelnemen aan de internationale studenten-expositie ‘Breakthrough’ in de Beurs van Berlage. Beiden liepen we stage bij de Sdu Ontwerpgroep in Den Haag. Mark studeerde door en Albert bleef in Den Haag bij communicatiebureau Tappan. Daar vroeg hij Mark ipv borden te wassen naast zijn studie, zich aan te sluiten bij hem, om in multidisciplinair teamverband ambitieuze overheidscommunicatie te ontwerpen: de bewegwijzering van VWS, brochurelijnen voor ABP en de belastingdienst – in die tijd een toegankelijke en zorgvuldige overheidsinstantie. Maar we wisten al snel dat we als ontwerpers persoonlijker en meer geëngageerd werk wilden maken– voor bevlogen opdrachtgevers, groot en klein.

 

 

Met één muis

Vanuit de Springweg in Utrecht ontwierpen we de eerste jaren gezamenlijk vanachter één computer. De muis ging van hand tot hand. Invallen buitelden over elkaar. Ook de samenwerking met opdrachtgevers was intens, open en op vriendschappelijke basis. Opdrachtgevers vonden we in de Utrechtse cultuursector (ZIMIHC, Cultuur19), zorg (Jeugdzorg Kennemerland) en onderwijs (NIVOZ, HKU), spiritualiteit (Juwelenschip & Nachtwind, Iona), en vanuit Mark ook de politiek (WB GroenLinks) en de Amsterdamse homobeweging. We maakten ‘sociaal & creatief communicatie-ontwerp’. Toen Robbert Slotman in 2005 vennoot werd, hernoemden we ons tot de Ruimte ontwerpers. We groeiden in web-ontwerp en kregen drie, vier mensen in dienst. Met de Ruimte beoogden we om ruimte te creëren voor de verhalen van organisaties, maar ook om creatieve ruimte te houden voor onze eigen ontwikkeling.

 

 

Vrijheid en verdieping

Albert combineerde zijn werk met opgroeiende kinderen en een part-time docentschap aan de Hogeschool van de Kunsten. Na zijn gastkunstenaarschap bij klooster Zin ontwikkelde Mark zich als beeldend kunstenaar, vanuit een atelier in het groen bij de 1800 Roeden in Amsterdam-west. Robbert verliet de Ruimte ontwerpers in 2014 met het ontwerpwerk voor online-hulpverlening. Eerst nog met Maarten van Enkhuizen maar later weer samen zetten wij de Ruimte voort, deels op oude voet, maar opnieuw op zoek naar vrijheid en verdieping.
Drie jaar geleden initieerden we ‘Het huis van Betekenis’ (HvB) aan de Lauwerecht in Utrecht. Met energie en toewijding bouwden we deze broedplaats voor tekenaars en een podium voor tekencultuur. Inmiddels is het Huis een stichting met 16 huurders en na drie jaar een succes als werkplek voor afgestudeerde HKU-illustratoren. Maar het blijkt – nog versterkt door corona – moeilijk om de visie en de verantwoordelijkheden te delen en als groep een publieksprogramma op te bouwen.

 

 

 

Meer ruimte

Beiden zetten we na drie intensieve jaren nu een stap naar rustiger vaarwater. Mark laat zijn rol in het HvB los. Hij richt zich op vrij werk, op maatschappelijke projecten zoals ‘De vleesvrije stad’, en natuurlijk ontwerpprojecten voor en met opdrachtgevers. Albert zal in mindere mate dan voorheen maar wel betrokken en gevestigd blijven bij het HvB, en richt zich met name op het Utrechtse cultuurveld in combinatie met zijn ontwerpwerk. Omdat zowel onze  financiële als onze werksituatie al langer uiteen lopen, is nu het moment om de vof te vervangen door een opener samenwerkingsverband. Mark werkt vanuit zijn Amsterdamse atelier, Albert zowel vanuit HvB als vanuit het nieuwe huis in Maarn waarnaar hij in februari naar verhuist. Meer ruimte dus.

 

 

Bedankt

Als bevriende zzp-ers die elkaar door en door kennen, blijven we in de toekomst samenwerken, waarbij in goed overleg bij bestaande opdrachtgevers één van ons de ‘hoofdaannemer’ zal zijn. En we willen elkaar blijven steunen en inspireren bij de individuele en maatschappelijke projecten die we zelf opzetten.

We danken je voor het plezier, het vertrouwen en de vriendschap in al die jaren. We hopen je te zien en de samenwerkingsband te vernieuwen – in de nabije toekomst, in een veranderende wereld die onze persoonlijke en professionele betrokkenheid nodig heeft.

 

Mark & Albert
Mark’s recente werk zie je op: www.markschalken.nl.
Zijn nieuwe mailadres is: mail@markschalken.nl
Albert blijft voorlopig bereikbaar via: albert@de-ruimte-ontwerpers.nl.
Deze oude site blijft voorlopig online.

 

(tijdens een van de vele verhuizingen…)

 

 

Een beeldverhaal van Albert's hand

De vogelgriep

Bijna onopgemerkt door de ophef over Corona, sluipt de vogelgriep door de wereld.  Kippen en andere vogels worden bij miljoenen ‘geruimd’. Albert ontwikkelde een verhaal over het vogelgriep-virus: informatief, humoristisch en meeslepend. Waarom, meer nog dan bij mensen, de 1,5 meter regel ons pluimvee lucht en ruimte zou geven.

Zijn verhaal is onderdeel van een nieuwe serie beeldverhalen rondom het thema ‘Viral’. Gemaakt voor en te zien op www.drawingthetimes.com.

 

 

Huisstijl

Kerk & Buurt

Samen met de mensen van Stichting Kerk & Buurt Westerpark ontwikkelden we een reeks logo’s voor hun activiteiten, van eethuis tot kringloopwinkel. Met honderd vrijwilligers, twee betaalde krachten en een actief bestuur houden zij (mede) de buurt bij elkaar waarin Mark al twintig jaar woont.

 

een nieuwe website

Vrij werk van Mark

 

Op deze site vind je de projecten van de Ruimte ontwerpers: de vlag waaronder wij sinds twintig jaar samenwerken. Onlangs heeft Mark een nieuwe site rondom zijn kunstenaarschap gemaakt. Ga naar markschalken.nl.

Graphic novel

Verbonden verhalen

Voor ‘Verbonden Verhalen’ gingen we met acht tekenaars op bezoek bij inwoners van Utrecht Overvecht. Ouderen die er soms al zestig jaar wonen, en nieuwe inwoners, als vluchteling gekomen. Wat zijn hun verhalen? Hoe geven zij hun leven vorm? De tekenaars luisterden, keken en lieten hun verbeelding los. Zo ontstond een graphic novel vol beeldverhalen die het hart raken. Over koffiedames en Eritrese recepten; over diamond painting en pelgrimstochten; over de gevangenis in Homs en de speeltuin in Overvecht.

Het project is door ons opgezet vanuit Het Huis van Betekenis. Mark was projectleider en Albert werkte mee als tekenaar.

Lees meer, kijk meer, en bestel het boek op www.verbondenverhalen.nl.

(headerbeeld: Nina Mathijsen, omslagbeeld: Femme ter Haar)

 

Fotoboek

Coming Home

Met de kunstenaar Willem van den Hoed maakten we een bijzonder fotoboek. Bij de presentatie in Galerie Piet Hein Eek zei de redacteur: Tot nu toe kende ik twee soorten ontwerpers: zij die hun eigen stijl op een project drukken of zij die fantasieloos uitvoeren wat hun wordt gevraagd. Maar jullie stellen je open voor het eigene van een project én laten je verbeelding werken.