Fonds voor maatschappelijke initiatieven

Iona

De Iona Stichting roept op tot verandering, stimuleert initiatieven van algemeen nut en laat zich hierbij inspireren door de antroposofie; een integrale benaderingswijze van mens en leefomgeving. Hiertoe werkt zij samen met maatschappelijke vernieuwers op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, landbouw en voeding. Door schenkers en aanvragers bij elkaar te brengen, verbindt de Iona Stichting ideëel en materieel vermogen als twee zijden van dezelfde munt.

Sinds 2016 werken wij met directeur Ignaz Anderson en de andere mensen van Iona om hun aloude missie eigentijds en naar buiten gericht te communiceren.

Nieuwe website

‘Welke wereld kunnen we samen creëren?’

Het nieuwe motto van de Iona stichting ontstond tijdens een werksessie met directeur Ignaz Anderson, diens collega’s en de mensen van webbureau Studio Parker. Kandinsky en Bauhaus vormden visuele bronnen voor deze organische en frisse website die we najaar 2018 lanceerden.

 

 

April 2016 in de Rode Hoed

Jubileumsymposium: 50 jaar Iona Stichting

Toespraken, debat, een initiatievenmarkt en theatrale interventies van o.a. Merlijn Twaalfhoven: het jubileum van Iona was een drukke en diverse happening. Onze bijdrage lag in het ontwerp van een reeks tickets, boekjes en mapjes. Daarnaast maakten we een grote kijkdoos die (letterlijk) zicht gaf op het gedachtengoed van Iona. Ook gaven we een workshop.

schermafbeelding-2017-02-14-om-11-09-23

 

Ontwerpen voor het jubileum: helder, speels en activerend…

Een kijkdoos voor Iona

Voor het 50 jarig jubileum maakten we een grote kijkdoos die (letterlijk) zicht gaf op het gedachtengoed van Iona. Stagiaire Leroy den Dekker ontwierp het interieur. Meubelmaker Joost van Lingen bouwde ons vijfhoekige ontwerp. Aan iedere zijde van de vijfhoek kijk je naar binnen door een primaire vorm, die gebaseerd is op de kapitale vormen I – O – N – A (met een slotstreep).

Informatief én verbeeldend

Jaarverslag over 2015

Voorjaar 2016 ontwikkelden we een nieuwe opzet voor het jaarverslag van de Iona Stichting. Formaat, papier, typografie, stramien, kleur, beeldgebruik en bindwijze werden onderzocht. Naast een heldere presentatie van de cijfers, besteedden we veel aandacht aan de verbeelding van Iona’s missie. In het hart fotografie van Philippe Mcintyre. Op het omslag een collage van projectbeelden: hier geeft Iona geld aan.

Het omslag heeft uitklappers naar buiten toe: ze tonen een verticaal Iona-woordbeeld en een citaat van voorzitter Désanne van Brederode: Kan ik, met alle opgebouwde ervaringen, toch weer een onbevangen beginner worden die de moed heeft om zogenaamd bekende vraagstukken en opdrachten met frisse interesse tegemoet te treden?

Het hart van het jaarverslag, met een beeldcollage van Philippe McIntyre.